HUURDERSINFORMATIE


Richtlijnen verhuur

Voor de verhuur van onroerend goed hanteren wij de onderstaande richtlijnen;

  1. Identiteitsbewijs of  een geldige verblijfsvergunning. In geval van bedrijfsmatig OG moet een recent uittreksel KvK worden overlegd
  2. Kopie laatste 3 loonstroken. Minimale inkomens eis die door ons wordt gehanteerd is dat uw bruto inkomen minimaal 3x de huurprijs bedraagt.
  3. Werkgeversverklaring.
  4. Inkomstenbelasting aangifte/ recente balans in geval van een eigen onderneming.
  5. Voor bedrijfsmatig onroerend goed gelden andere regels, u dient er mee rekening te houden dat verhuurders in de regel 3 maanden huur als borg vragen.
  6. Verhuurdersverklaring als u nu ook al een woning huurt (verklaring van uw huidige verhuurder dat u geen huurachterstand heeft en u als een goede huurder heeft gedragen), daarmee kunnen wij vragen van een verhuurder makkelijker beantwoorden.
  7. Een document van bank, belasting of verzekering met uw naam & adres.
  8. kopie van een recent bankafschrift met daarop de storting van uw salaris. 
  9. Let op, indien u een naam op een bestaande huurovereenkomst wilt wijzigen (deze persoon dient al bekend bij ons te zijn) moeten alle gegevens opnieuw worden aangeleverd wij brengen hiervoor € 75,00 excl. BTW in rekening.
  10. Voor het opstellen van een nieuwe huurovereenkomst brengen wij € 195,00 excl. BTW in rekening.

Woonruimte opzeggen

Opzegging gedurende de looptijd is over het algemeen mogelijk:
– per deurwaardersexploot of aangetekende brief
– met inachtneming van de in het contract vermelde opzegtermijn.
– met een vermelding van het nieuwe adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

De huuropzeggingstermijn is in de regel gelijk aan de betalingstermijn van de huur (mits anders in de huurovereenkomst is overeengekomen) en dient voor de eerste van de nieuwe maand te geschieden.
Let op, de waarborgsom zal in de regel niet worden beschouwd als betaling van de laatste maand huur of een gedeelte hiervan.

De waarborgsom wordt na inspectie en akkoord bevinding terug gestort. Bovendien moet de huurder een uitschrijving van de gemeente op het gehuurde adres overleggen.

Verder spreekt het voor zich dat het appartement geheel schoongemaakt, leeg en ontruimt opgeleverd moet worden. Verdere richtlijnen hiervoor ontvangt huurder in een bevestiging van de huuropzegging.